Nytt år – nytt navn; FEZ heter nå KEG

Som vi skrev i forrige blogg i adventskalenderen, hadde vi mange endringer allerede i fjor, med ny gruppeleder og en ny nettside, som vi skal videreutvikle i år. En annen endring som trer i kraft i år, er at vi skifter navn på gruppen vår og for første gang har en logo for gruppen. Et første utkast til logoen i lav oppløsning kan du se ovenfor.

“FEZ ist jetzt KEG, aber ansonsten ändert sich nichts.” (FEZ heter nå KEG, men ellers er det ingen endringer). Dette er en gammel reklamefrase fra Tyskland for “Twix”. Det tyske navnet “Raider” ble endret til det internasjonale navnet “Twix” og indikerte at det fortsatt er det samme, men at navnene nå er harmonisert på tvers av landene. På samme måte har forskningen og aktivitetene våre gradvis endret seg de siste årene, slik at det nye navnet nå bedre gjenspeiler hva vi faktisk driver med.

Vår gruppe “Frontiers in Evolutionary Zoology” (FEZ) har ekspandert de siste årene, og vi har nå noen forskningsinteresser utover dyr. Thomas er interessert i planter og er plantebiolog. Anna-Lotta jobber med protister, og hennes MSCA-IF integrerer vertsdyr med to protistsymbionter/parasitter av disse. På samme måte har Vladimir et prosjekt der han ser på sopp som er knyttet til biller, og dermed er hovedfokuset på soppene og ikke så mye på vertsdyrene. Endelig har gruppen vår en ledende rolle i mange initiativer som tar for seg større spørsmål innen biologi, for eksempel BGE, ERGA og STADIS. Derfor jobber vi ikke lenger bare med dyr, og “zoologi” gjenspeiler ikke lenger vår bredde.

Selv om vi også tar for oss evolusjonære forskningstemaer med hypoteser om prosesser, har vi alltid vært interessert i utforskende vitenskap som ser på mønstre i naturen for å kunne oppdage nye hypoteser om arter, andre taksonomiske grupper eller evolusjonære prosesser. Disse oppdagelsene danner grunnlaget for videre hypotesedrevet forskning. Uten eksplorativ forskning er det ikke mulig å gjøre virkelig nye oppdagelser. På den annen side blir eksplorativ forskning ofte avfeid som deskriptiv og dårligere enn hypotesedrevet forskning. Dette er ikke tilfelle, og vi ønsker derfor å fremme denne typen forskning ved å fremheve den i det nye gruppenavnet vårt.

Det andre aspektet ved det nye gruppenavnet vårt er begrepet “genomikk”. I vår gruppe har molekylære data alltid vært grunnlaget for forskningen vår, supplert med andre data. De siste årene har imidlertid fokuset på dataene vi bruker, endret seg mer og mer til genomdata, også for grunnleggende taksonomiske forskningsspørsmål. I tillegg representerer vi museet i mange nasjonale og internasjonale genomskalaprosjekter som EBP-Nor, ERGA og BGE med vår erfaring i å jobbe med utfordrende prøver gjennom årene. Disse erfaringene har vi for eksempel fått gjennom InvertOmics– og museomikkprosjektene våre. Ettersom data i genomskala er fremtiden for biovitenskapen, ønsker vi å fremheve at vi aktivt former og deltar i denne fremtiden.

Vårt nye gruppenavn er derfor “Komparativ og evolusjonær genomikk” (KEG), noe som gjenspeiler disse endringene og våre forskningsinteresser. Logoen tar også opp i seg dette. DNA-spiralen står for den genomiske tilnærmingen i gruppen vår og at vi generelt bruker molekylære data som grunnlag for forskningen vår. Polychaete-ormen symboliserer at vi tross alt fortsatt har et hovedfokus på virvelløse dyr, samtidig som vi også beveger oss inn i andre grupper som virveldyr, planter, sopp og protister.

Teksten er oversatt fra den engelske versjonen ved hjelp av DeepL.

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait